74BAB023-0475-4787-9C17-D17885270851 Created with sketchtool. Košarica
28486B78-28B5-4259-9F55-C9B8156C2926

Servis bojlera

Redovito održavanje bojlera korisniku jamči siguran pogon grijanja uz kontroliranu potrošnju plina. Povećanjem stupnja onečišćenja bojlera povećava se temperatura dimnog plina, a time i gubitak energije. Stoga bi se svaki bojler za grijanje trebao servisirati jedanput godišnje što obavlja ovlaštena serviserska tvrtka. Uz radove redovitog servisiranja bojlera, obvezno se provjerava rad instalacije centralnog grijanja i potrošne tople vode (PTV). Servisiranje i provjeru rada bojlera obavljamo vrhunskom dijagnostičkom opremom koja „snima“ sve potrebne parametre rada i ostavlja malo prostora za iznenadne zastoje koji su, iako se događaju, rijetki i specifični.

Servis uključuje:

  • unutarnje čišćenje uređaja od prašine,
  • čišćenje plamenika i elektrode,
  • pranje primarnog izmjenjivača (kod uređaja na dimnjak),
  • čišćenje komore za izgaranje (kod fasadnih uređaja),
  • provjeru i namještanje parametara uređaja,
  • provjeru odvoda dimnih plinova,
  • provjeru propusnosti na hidrauličkom i plinskom dijelu uređaja,
  • opću provjeru ispravnosti instalacija grijanja.
Odaberi uslugu