74BAB023-0475-4787-9C17-D17885270851 Created with sketchtool. Košarica
28486B78-28B5-4259-9F55-C9B8156C2926

Vanjsko čišćenje

Čišćenje žljebova

Usluga uključuje strojno i ručno čišćenje žljebova i na visinama iznad tri metra.

Čišćenje vanjskih ograda, pročelja, zidova…

Usluga uključuje strojno čišćenje različitih vrsta vanjskih površina kao što su ograde, pročelja, zidovi i slični dijelovi prostora na visinama ispod tri metra.

Čišćenje vanjskih površina

Usluga uključuje ručno grabljanje lišća, krčenje ili skupljanje otpada. Usluga uključuje rad ljudi, dok se rad strojeva i odvoz materijala dodatno naplaćuje.

Odaberi uslugu